Truquins pel seu pressupost gratuit!

MANITASYA

ésunaempresa que a estatcreada, fa ja 10 anys, pensant en les necessitats de reparació, renovació, manteniment i neteja de clients tant de l'àmbitprofessionalcomdomèstic. Treballemprincipalment a la regió de l'Alt Empordà, a la província de Girona, peròintervenimtambé fora (Madrid, Barcelona, Paris, Tolosa, Marsella, ....). Per respondre a les sevesnecessitats, disposem de professionals i mitjans que enspermetenrealitzartreballsmoltespecífics, o treballs de totaíndole en unasola visita. Estalviaranaixí temps i diners. Si no, estarem a la sevadisposició per aconsellar-los i informar-los pel que fa alsmillorsprofessionalslocals i poderrespondre a les sevesnecessitats, gràcies al nostreconeixement de la regió.
 

MANITASYA als professionals de l'equip
que compleixi amb totes les seves necessitats per: reparació, renovació, Embelliment, cura i neteja ... Si vostè és un PRIVADA o Enteprise!

MANITASYA vol INTERNACIONAL!
Idealment situat a la frontera amb França / Espanya L'equip treballa en una àmplia zona geogràfica (París, Tolosa, Marsella, Girona, Barcelona, Madrid ...)

MANITASYA li proporciona DISPOSICIÓ:
La seva extensa xarxa de socis, proveïdors i assessors.

 

 

MANITAS YA

SERVICES COMPAGNIES

CONNECT SOCIALY WITH US